ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ

เปิดอ่าน 81

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ