เทศบาลตำบลเนินพระ รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565

เปิดอ่าน 57

เทศบาลตำบลเนินพระ รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565