เทศบาลตำบลเนินพระ รณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่หน่วยงานราชการ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7 (ถนนสุขุมวิท) และเก็บตกหมู่ที่ 4

เปิดอ่าน 23

เทศบาลตำบลเนินพระ รณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่หน่วยงานราชการ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7
(ถนนสุขุมวิท) และเก็บตกหมู่ที่ 4