เทศบาลตำบลเนินพระ รณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 (เริ่มต้นหมู่บ้านสวนแก้ว, หน่วยงานราชการ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 (ถนนสายกรอกยายชา), หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 (ถนนสุขุมวิท) และเก็บตกหมู่ที่ 7,หมู่ที่ 4 (ถนนสุชาดา,ถนนจำรุง

เปิดอ่าน 47

เทศบาลตำบลเนินพระ รณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 (เริ่มต้นหมู่บ้านสวนแก้ว, หน่วยงานราชการ)
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 (ถนนสายกรอกยายชา), หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 (ถนนสุขุมวิท) และเก็บตกหมู่ที่ 7,หมู่ที่ 4 (ถนนสุชาดา,ถนนจำรุง)