เทศบาลตำบลเนินพระ รณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4 (เริ่มต้นหน้าร้านวรรณสาขา 3 ถนนสายกลางทุ่ง,ถนนกรอกยายชา)

เปิดอ่าน 27

เทศบาลตำบลเนินพระ รณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4
(เริ่มต้นหน้าร้านวรรณสาขา 3 ถนนสายกลางทุ่ง,ถนนกรอกยายชา)