เทศบาลตำบลเนินพระ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

เปิดอ่าน 49

เทศบาลตำบลเนินพระ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ