เทศบาลตำบลเนินพระ ขอเชิญชวนเข้าฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นฯ หลักสูตร “การทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้า”

เปิดอ่าน 116

เทศบาลตำบลเนินพระ ขอเชิญชวนเข้าฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หลักสูตร “การทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้า"