ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จำนวน 2 ข้างทาง ถนนสุชาดา (ซอยก่อเกื้อ-สามแยกกลุ่มประมงเรือเล็ก) หมู่ที่ 4

เปิดอ่าน 25

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จำนวน 2 ข้างทาง ถนนสุชาดา (ซอยก่อเกื้อ-สามแยกกลุ่มประมงเรือเล็ก) หมู่ที่ 4

ไฟล์แนบ