ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมใต้ผิวจราจร ค.ส.ล.บริเวณถนนสายกลางทุ่งฯ

เปิดอ่าน 13

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมใต้ผิวจราจร ค.ส.ล.บริเวณถนนสายกลางทุ่งฯ

ไฟล์แนบ