ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 35

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ