ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

เปิดอ่าน 61

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ฉบับที่ 2
ประจำปี พ.ศ.2566

ไฟล์แนบ