เทศบาลตำบลเนินพระ ลงพื้นที่สอบสวน และควบคุมโรค Case โรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ 4

เปิดอ่าน 34

เทศบาลตำบลเนินพระ ลงพื้นที่สอบสวน และควบคุมโรค Case โรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ 4