เทศบาลตำบลเนินพระ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เปิดอ่าน 81

เทศบาลตำบลเนินพระ
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา
ที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบ