ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดอ่าน 66

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบ