เทศบาลตำบลเนินพระ ลงพื้นที่สอบสวน และควบคุมโรค Case โรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย นพื้นที่หมู่ 2

เปิดอ่าน 38

เทศบาลตำบลเนินพระ ลงพื้นที่สอบสวน และควบคุมโรค Case โรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย นพื้นที่หมู่ 2