โครงการทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่หมู่ที่ 2

เปิดอ่าน 57

โครงการทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่หมู่ที่ 2