ดร.กิตติเกษม ชำนิไกร ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เปิดอ่าน 23

ดร.กิตติเกษม ชำนิไกร ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง