ดร.กิตติเกษม ชำนิไกร ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

เปิดอ่าน 10

ดร.กิตติเกษม ชำนิไกร ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์