ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

เปิดอ่าน 10

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ