เทศบาลตำบลเนินพระ ลงพื้นที่สอบสวน และควบคุมโรค Case โรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ 3

เปิดอ่าน 14

เทศบาลตำบลเนินพระ ลงพื้นที่สอบสวน และควบคุมโรค Case โรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ 3