ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินแสะสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566

เปิดอ่าน 27

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินแสะสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566

ติดต่อสอบถามเรื่องภาษีต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น
ได้ที่ งานแผนที่ภาษี กองคลัง เทศบาลตำบลเนินพระ
Line ID : @732xmtgb หรือโทร.033-013059 และ 038-623970 ต่อ 305


ไฟล์แนบ