ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน

เปิดอ่าน 13

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ