ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565

เปิดอ่าน 13

ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเนินพระ ขอให้ประชาชนหมู่ที่ 1 - 7 ตำบลเนินพระ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565
ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
(อาคาร อบจ.ระยองหลังเก่า) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัย
2.สำเนาทะเบียนบ้านที่เสียหาย ที่มีชื่อผู้ประสบภัย
3.ภาพถ่ายบริเวณหน้าบ้านที่ได้รับความเสียหาย ให้เห็นบ้านเลขที่
4.ภาพถ่ายความเสียหาย
5.ภาพถ่ายที่ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ
6.ใบเสร็จค่าอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย
ดาวโหลด "แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย"
https://drive.google.com/file/d/1wbvBpFyvIMP-eVnoPaVPXvB6fUONf2mx/view?usp=sharing
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
โทร.038-623970


ไฟล์แนบ