ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน

เปิดอ่าน 82

ร่าง
ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ