เทศบาลตำบลเนินพระ ลงพื้นที่สอบสวน และควบคุมโรค Case โรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ 7

เปิดอ่าน 94

เทศบาลตำบลเนินพระ ลงพื้นที่สอบสวน และควบคุมโรค Case โรคไข้เลือดออก  จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ 7