ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมวางท่อ HDPE และก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ฝั่งซ้ายทาง) ถนนสายกลางทุ่ง (ซอยร่วมพัฒนา-หนองตาล) ถึงสายจำรุง หมู่ที่ 4

เปิดอ่าน 6

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมวางท่อ HDPE และก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ฝั่งซ้ายทาง)
ถนนสายกลางทุ่ง (ซอยร่วมพัฒนา-หนองตาล) ถึงสายจำรุง หมู่ที่ 4

ไฟล์แนบ