กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย “Big cleaning day เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย”

เปิดอ่าน 29

กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  “Big cleaning day เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย”