เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสา Hight Mast สูง 20 เมตร จำนวน 8 ต้น

เปิดอ่าน 19

เผยแพร่ราคากลาง
จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสา Hight Mast สูง 20 เมตร จำนวน 8 ต้น

ไฟล์แนบ