ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสา Hight Mast สูง 20 เมตร จำนวน 8 ต้นฯ

เปิดอ่าน 16

ร่าง
ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสา Hight Mast สูง 20 เมตร จำนวน 8 ต้นฯ

ไฟล์แนบ