ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

เปิดอ่าน 27

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565


ไฟล์แนบ