ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เปิดอ่าน 46

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด กองช่าง
ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

ติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเนินพระ อาคาร อบจ.ระยอง (หลังเก่า) ในวันและเวลาราชการ
ดูรายละเอียดประกาศได้ที่ www.noenphracity.go.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
โทร.038-623970 และ 038-623971


ไฟล์แนบ