เทศบาลำบลเนินพระ ร่วมกิจกรรมรวมใจภักดี บารมีปกเกล้า จัดโดยชมรมคนรักษ์ชายหาดตำบลเนินพระ ณ ชายหาดแสงจันทร์ จ.ระยอง

เปิดอ่าน 70

เทศบาลำบลเนินพระ ร่วมกิจกรรมรวมใจภักดี บารมีปกเกล้า 
จัดโดยชมรมคนรักษ์ชายหาดตำบลเนินพระ ณ ชายหาดแสงจันทร์ จ.ระยอง