เทศบาลำบลเนินพระ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

เปิดอ่าน 75

เทศบาลำบลเนินพระ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

วันนี้ (5 ธ.ค.64) เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลเนินพระ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศนนำโดยนายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ
ณ บริเวณริมคลองน้ำหู หมู่ที่ 5 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง