เทศบาลตำบลเนินพระ ขอเชิญประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ หมู่ที่ 1-7 ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2564

เปิดอ่าน 56

เทศบาลตำบลเนินพระ ขอเชิญประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ หมู่ที่ 1-7
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2564