ความเป็นมาของเทศบาลตำบลเนินพระ

ในสมัยก่อนลักษณะพื้นดินแถว นี้จะเป็นที่ดอน เหมือนเป็นที่สูง เล่ากันว่าสมัยโบราณหมู่บ้านแถวนี้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆนอกนั้นก็เป็นป่าหวาย เสียส่วนใหญ่ ต่อมาเกิดมีชาวบ้านคนหนึ่งลุยเข้าป่าเข้าไปตัดหวายแล้วบังเอิญไปพบพระพุทธ รูปองค์หนึ่งซุกอยู่ในกอหวายก็เลยกลับมาแจ้งให้หัวหน้าหมู่บ้านทราบ เพราะต่างก็สงสัยกันว่าใครเอาพระมาซ่อนไว้ตรงนี้ หรือจะเป็นของที่พวกโจรเอามาซ่อนไว้หรือเปล่า แต่เมื่อหัวหน้าหมู่บ้านสอบถามดู ก็ไม่ปรากฏว่าใครเป็นเจ้าของ ผู้คนก็เลยเรียกขานที่บริเวณนี้กันว่า “เนินพระ” และยังเชื่อกันว่าพื้นที่แห่งนี้สมัยโบราณอาจเคยถูกใช้เป็นค่ายทหารเก่า ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า”ทัพร้าง” เหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่ไกลจากจุดที่ชาวบ้านพบพระพุทธรูปเท่าไร นัก ก็ยังพบศิลาแลงที่เหมือนจะถูกเอามาใช้สร้างขึ้นเป็นรั้วของค่ายทหารเก่าอยู่ ด้วย

จวบจนถึงปัจจุบัน ตำนานก็ยังเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันไป เพราะปัจจุบันหากถามถึงพระพุทธรูปองค์นั้น คงตอบได้เพียงว่า น่าจะถูกนำไปประดิษฐานที่วัดเนินพระ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีผู้ใดสามารถยืนยัน หรือล่วงรู้ได้ว่าพระพุทธรูปองค์ไหน คือตำนานของเนินพระที่แท้จริง