ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด – 19 (ATK) เชิงรุก (กรณีมีผู้ติดเชื้อ) ณ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม

เปิดอ่าน 48

ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด – 19  (ATK) เชิงรุก (กรณีมีผู้ติดเชื้อ) ณ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ มอบหมายให้งานป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด – 19  (ATK) เชิงรุก (กรณีมีผู้ติดเชื้อ) ณ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม โดยมีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 23 ราย ผลการตรวจ ผลลบ (1 ขีด) จำนวน 23 ราย พร้อมให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่