เทศบาลตำบลเนินพระ ตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID -19 Antigen Test Self-Test ) ให้กับผู้ขายในตลาดหมอดิษฐ์

เปิดอ่าน 9

เทศบาลตำบลเนินพระ ตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง
 (COVID  -19 Antigen Test Self-Test ) ให้กับผู้ขายในตลาดหมอดิษฐ์

วันนี้ (14 ก.ย.64) เวลา 9.30 น. นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID -19 Antigen Test Self-Test ) ให้กับผู้ขายในตลาดหมอดิษฐ์ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 71 ราย ผลการตรวจ ผลลบ (1 ขีด) จำนวน 71 ราย พร้อมให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่