เทศบาลตำบลเนินพระ ร่วมกับอำเภอเมืองระยองและสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง ดำเนินการตรวจสอบ กรณีมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเนินพระ

เปิดอ่าน 22

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองระยองและสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง ตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ แนะนำมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 กรณีมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเนินพระ ณ โรงแรมพาวิน่า ระยอง เลขที่28/26 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง