เทศบาลตำบเนินพระ ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ในโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ณ ตลาดสวนมุก หมู่ที่ 2

เปิดอ่าน 49

เทศบาลตำบเนินพระ ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ในโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ณ ตลาดสวนมุก หมู่ที่ 2

วันที่ 20 ส.ค.64 ที่ผ่านมา นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ มอบหมายให้หน้าหน้าที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเนินพระ ดำเนินการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ในโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดสวนมุก หมู่ที่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง "