เทศบาลตำบลเนินพระ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เปิดอ่าน 43

เทศบาลตำบลเนินพระ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

วันนี้ (19 สิงหาคม 2564) นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมควบคุมป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเนินพระ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมป้องกันโรคชิคุนกุนย่า ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเนินพระ