เทศบาลตำบลเนินพระตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ในโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ณ ตลาดหมอดิษฐ์ หมู่ที่ 3

เปิดอ่าน 51

เทศบาลตำบลเนินพระตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ในโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ณ ตลาดหมอดิษฐ์ หมู่ที่ 3

วันนี้ (19 ส.ค.64) นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ มอบหมายให้หน้าหน้าที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเนินพระ ดำเนินการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ในโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดหมอดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง "