เทศบาลตำบลเนินพระ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด

เปิดอ่าน 109

เทศบาลตำบลเนินพระ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ
หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด
หากมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านหรือเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น.ขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ได้ที่ ที่ว่าอำเภอเมืองระยอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือดาวโหลดแบบฟอร์ม โดยสแกน QR CODE ด้านล่าง