ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แอลอีดี (จอ LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

เปิดอ่าน 29

ร่าง
ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แอลอีดี (จอ LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ