ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ สายจำรุง (ซอยประมวลศิลป์) เชื่อมสายจำรุง 3 (ซอยปู่สร้อย) หมู่ที่ 7

เปิดอ่าน 25

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ สายจำรุง (ซอยประมวลศิลป์)
เชื่อมสายจำรุง 3 (ซอยปู่สร้อย) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ