โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดอ่าน 34

โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (2 มิ.ย.64) เวลา 10.00 น.นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ มอบหมายให้นายกิตติเกษม ชำนิไกร ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ผู้ผ่านการพิจารณารับทุน ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้รับทุนการศึกษา ได้แก่ 1.เด็กหญิงมนพร ท้วมจันทร์ 2.เด็กหญิงสุวิชญา สุทธิประเสริฐ 3.นายสิทธิชัย สิทธิประเสริฐ