เทศบาลตำบลเนินพระ ขอเชิญชวนชาวตำบลเนินพระ หมู่ที่ 1 - 7 ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันโควิด-19 💥💥

เปิดอ่าน 61

เทศบาลตำบลเนินพระ ขอเชิญชวนชาวตำบลเนินพระ หมู่ที่ 1 - 7 ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันโควิด-19

✔Line OA หรือ App "หมอพร้อม"
✔ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเนินพระ
✔อสม.ในพื้นที่
👉ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-3861-0459 ต่อ 102