เทศบาลตำบลเนินพระ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 40

เทศบาลตำบลเนินพระ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเนินพระ

ไฟล์แนบ