ประชุมรับการตรวจประเมินออนไลน์ (เชิงลึก) รอบที่ 2 สำหรับการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เปิดอ่าน 80

เทศบาลตำบลเนินพระ ประชุมรับการตรวจประเมินออนไลน์ (เชิงลึก) รอบที่ 2
สำหรับการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

วันนี้ (17 พ.ค.64) เวลา  09.30 น.นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมินออนไลน์ (เชิงลึก) รอบที่ 2 สำหรับการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเนินพระ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=noenphra&set=a.3917271448353995