ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ ครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

เปิดอ่าน 122

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ ครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

วันนี้ (3 พ.ค.64) เวลา 09.30 น.ณ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในการกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระครั้งแรก ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ ในที่ประชุมมีมติเลือกนายชูศักดิ์ ช่วยบุญญะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลฯ มีมติเลือกนายธวัช ชำนาญชล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลฯ และมีมติเลือกนายกิตติเกษม ชำนิไกร ปลัดเทศบาลฯ ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลฯ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3872845352796605&type=3