ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ สายจำรุง 3 (ซอยปู่สร้อย) หมู่ที่ 7

เปิดอ่าน 27

ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ สายจำรุง 3 (ซอยปู่สร้อย) หมู่ที่ 7 
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ